Cuộc sống trong biển băng

Phát Anh Tiến

Nước đá tinh khiết

E.coli và các sinh vật tương tự được gọi là sinh vật ưa nhiệt. Chúng có mức tăng trưởng tối ưu là khoảng 40 độ C.