Hương rượu

Thái Minh Chiêu

Nước đá và Rượu

Rượu vang lên men hoặc ủ trong thùng gỗ sồi cũng có thể chiết xuất các hợp chất dễ bay hơi có nguồn gốc từ gỗ sồi. Trên thực tế, chỉ có một số lượng tương đối nhỏ các chất bay hơi ảnh hưởng đáng kể đến hương thơm và hương vị của rượu.