Khí hậu thay đổi Bắc Cực thay đổi

Phát Anh Tiến

Nước đá tinh khiết

Sự thay đổi khí hậu rõ ràng ở khắp Bắc Cực, và điều đó có nghĩa là không khí, đất, băng và đại dương, tất cả các phần của hệ thống Bắc Cực.