Kho lạnh

Phát Anh Tiến

Nhà máy sản xuất nước đá

Bảo quản và phân phối có kiểm soát nhiệt độ ngày càng trở thành một khía cạnh quan trọng của chuỗi cung ứng thực phẩm. Các sản phẩm rõ ràng nhất cần được duy trì ở nhiệt độ ổn định là thực phẩm đông lạnh.