Khử khí trong nước sản xuất bia

Thái Minh Chiêu

Đá uống bia

Nước tiếp xúc với bia cuối cùng (ví dụ như nước pha loãng) cần phải không có oxy. Để giảm lượng oxy hòa tan, cần phải giảm áp suất riêng phần của oxy trên chất lỏng càng nhiều càng tốt.