Khử trùng nước

Phát Anh Tiến

Nước đá tinh khiết

Đun sôi là phương pháp xử lý nước lâu đời nhất, và ngày nay nó được thực hiện bởi khoảng 600 triệu người trên toàn thế giới.