Làm mềm bằng lò phản ứng dạng viên được thực hiện như thế nào

Thái Minh Chiêu

Nước Đá tinh khiết

Khi các vòi phun bị tắc hoặc khi xảy ra hiện tượng quá bão hòa cục bộ, quá mức, siêu bão hòa của canxi cacbonat, thậm chí có thể tạo ra các măng đá nhân tạo trong lò phản ứng, tất nhiên sẽ làm rối loạn quá trình làm mềm và dẫn đến các hoạt động bảo dưỡng và sửa chữa chuyên sâu.