Lọc nước sản xuất bia

Thái Minh Chiêu

Đá uống bia

Các hạt lơ lửng trong nước cấp được giữ lại trên bề mặt cát (hấp phụ) hoặc giữa các hạt cát (bao bọc vật lý). Bộ lọc cát thường có thể lọc ra các hạt có đường kính khoảng 10 µm.