Lọc nước tinh khiết

Phát Anh Tiến

Nhà máy sản xuất nước đá

Trong quá trình lọc liên tục, dòng nước theo hướng đi lên, trong khi cát ở đáy liên tục được loại bỏ, rửa sạch và định lượng trở lại trên đỉnh của lớp lọc.