Màu rượu vang và độ trong

Thái Minh Chiêu

Nước đá và Rượu

Rượu có chứa nhiều đường hoặc cồn sẽ tạo thành vết rách trên bề mặt ly do sức căng bề mặt. Rượu vang ngọt và tăng cường là những ví dụ điển hình. Rượu vang nhẹ ít nhớt hơn đáng kể và do đó sẽ có vẻ nhiều nước hơn khi so sánh.