Men bia

Hứa Ngọc Oanh

Nước đá uống bia

Chúng có thể sinh sản bằng cách nảy chồi khoảng 90 phút một lần hoặc ít hơn. Chính thời gian nhân đôi ngắn này cho phép các nhà sản xuất bia nhân giống số lượng lớn tế bào nấm men, cần thiết để cấy lên men.