Ở nhiệt độ nào thì psychrophiles ngừng phát triển

Phát Anh Tiến

Nước đá tinh khiết

Một viên đá từ tủ đông của bạn sẽ là một tảng đá rắn, đá biển đóng băng thì khác. Nó bao gồm các tinh thể băng rắn, gần như không chứa muối.