Phân loại Rượu vang

Thái Minh Chiêu

Nước đá và Rượu

Rượu vang thường được phân loại thành các kiểu theo thành phần hóa học của nó: ví dụ như rượu vang trắng, hồng, hoặc đỏ, theo màu sắc của nó