Polyphenol

Phát Anh Tiến

Nước đá uống bia

Khi nón hoặc viên hop được sử dụng trong quá trình sản xuất bia, 70-80% polyphenol có trong rong mạch có nguồn gốc từ mạch nha trong khi 20-30% có nguồn gốc từ hoa bia.