Phương pháp dry hopping trong sản xuất bia

Hứa Ngọc Oanh

Nước đá uống bia

Dry hopping đề cập đến việc bổ sung hop sau khi wort đã được làm lạnh. Việc bổ sung Hop chủ yếu xảy ra đối với bia xanh trong quá trình điều hòa hoặc ủ bia.