Phương pháp kettle hopping trong sản xuất bia

Hứa Ngọc Oanh

Nước đá uống bia

Trong phương pháp kettle hopping, mục đích chính là chiết xuất hoa bia và chuyển axit alpha thành axit iso-alpha bằng cách chuyển đổi nhiệt.