Quá trình oxy hóa kết tủa trong sản xuất bia

Phát Anh Tiến

Nhà máy sản xuất nước đá

Sắt và mangan không chỉ gây ra các vấn đề trong bia cuối cùng (mất hương vị, khói mù, v.v.) mà còn làm hỏng thiết bị sản xuất bia.