Rượu vang

Thái Minh Chiêu

Nước đá và Rượu

Rượu vang là sản phẩm của quá trình lên men hoàn toàn hoặc một phần nho hoặc nước ép nho. Rượu có một lịch sử phong phú từ hàng nghìn năm trước.