Sản xuất bia chuyên nghiệp

Thái Minh Chiêu

Đá uống bia

Câu ngạn ngữ cổ “nếu nước của bạn ngon, thì pha gì cũng ngon” có thể là một câu nói phù hợp với việc nấu rượu tại nhà, nhưng một nhà sản xuất bia chuyên nghiệp không thể bỏ qua thành phần nước.