Sục khí và truyền khí trong xử lý nước uống

Thái Minh Chiêu

Nhà máy sản xuất nước đá

Sục khí tháp cũng có thể được áp dụng trong một bình áp suất, với chân không, các khí có thể được loại bỏ khỏi nước.