Tại sao bia được bán trong chai màu nâu

Hứa Ngọc Oanh

Nhà máy sản xuất nước đá

Axit iso-alpha có thể là nguyên nhân tạo ra mùi vị (tiêu cực) trong quá trình bảo quản vì chúng nhạy cảm với sự suy giảm khi tiếp xúc với ánh sáng.