Thiết kế nhà máy xử lý nước uống

Thái Minh Chiêu

Nhà máy sản xuất nước đá

Nhà máy xử lý thường được cấp nước bằng máy bơm, đưa nước đến mức có thể chảy theo trọng lực qua nhà máy xử lý đến các bể chứa nước trong.