Thuật ngữ pha chế đồ uống

Hứa Ngọc Oanh

Nước đá cho Bar

Thùng đá: Thùng này phải có đệm chân không và khả năng chứa ba khay đá.