Vi sinh vật và Khử trùng nước

Hứa Ngọc Oanh

Nhà máy sản xuất nước đá

Tất cả nước được sử dụng trong nhà máy bia phải có chất lượng nước uống, nghĩa là không có vi khuẩn và các vi sinh vật khác.