Xét nghiệm mẫu nước

Hứa Ngọc Oanh

Nhà máy sản xuất nước đá

Có các kỹ thuật phân tích để xác định mầm bệnh nào trong nước của bạn, nhưng vì lý do an toàn, nên đo các sinh vật chỉ thị chứ không phải các sinh vật gây bệnh thực sự.