Nước đá đóng ly tại Nước đá Phát Anh Tiến được đặt theo yêu cầu của bạn. Chúng tôi dặp nắp, đóng gói theo thùng để giao hàng. 

Nước đá đóng ly để uống nước ngọt, cà phê. 
Đơn vị đóng gói: 14 oz : 15 ly đá x 1 thùng. 24 oz: Theo đóng gói 1 thùng.
CHỨNG NHẬN NƯỚC ĐÁ SẠCH TINH KHIẾT
Số giấy chứng nhận: 1313/2019/ATTP-CNĐK. Nước Đá Dùng Liền.

 
DMCA.com Protection Status