top of page

NƯỚC ĐÁ ĐÓNG LY

Nước đá đóng ly tại Nước đá Phát Anh Tiến được đặt theo yêu cầu của bạn. Chúng tôi dặp nắp, đóng gói theo thùng để giao hàng.
Nước đá đóng ly để uống nước ngọt, cà phê. 
Đơn vị đóng gói: 14 oz : 15 ly đá x 1 thùng. 24 oz: Theo đóng gói 1 thùng.
CHỨNG NHẬN NƯỚC ĐÁ SẠCH TINH KHIẾT
Số giấy chứng nhận:
2531/2022/ATTP-CNĐKNước Đá Dùng Liền.

Đặt hàng NƯỚC ĐÁ ĐÓNG LY với số lượng lớn của NƯỚC ĐÁ PHÁT ANH TIẾN ngay bây giờ. Gọi Hứa Ngọc Oanh 0903912343
Nước đá, cup of ice, nước đá dùng liền
Nước đá cho cà phê, cốc nước trái cây, đồ uống, nước giải khát.
Danh mục Cà phê & trà, Thực phẩm khác, Nước, Kem.