top of page

Nước đá tinh khiết là loại nước đá làm từ nước tinh khiết tối đa. Chúng tôi sử dụng hệ thống lọc nước RO tinh khiết của CÔNG TY TNHH SX TM DV PHÁT ANH TIẾN. Độ Tinh khiết tối đa: vì tầm quan trọng của nước trong cuộc sống của chúng tôi, chúng tôi cung cấp cho khách hàng nước tinh khiết 99,99% với hệ thống lọc 7 bước.
Nước đá Phát Anh Tiến sử dụng nhiều quy trình lọc để đảm bảo rằng chỉ nước tinh khiết mới được sử dụng trong quá trình sản xuất nước đá của chúng tôi.