Nước đá tinh khiết là loại nước đá tốt nhất cho sức khoẻ. Nước đá được làm từ nước tinh khiết. Nước tinh khiết là loại nước uống được lọc từ các nhà máy nước tinh khiết, sử dụng hệ thống lọc nước đảm bảo tạo ra chất lượng nước an toàn cho sức khoẻ.

Đá viên và đá ống đã sẵn sàng để tiêu thụ trực tiếp mà không cần xử lý gì thêm; do đó, chất lượng vi sinh vật của nước đá là rất quan trọng để ngăn ngừa các bệnh lây truyền qua thực phẩm. Năm chỉ tiêu đánh giá chất lượng mẫu nước đá theo quy chuẩn Việt Nam QCVN 10: 2011 / BYT:

  1. Escherichia coli hoặc coliforms chịu nhiệt: Không được phát hiện trong bất kỳ mẫu nào

  2. Tổng số coliform: Nếu một số vi khuẩn (hoặc bào tử) ⩾1 và ⩽2 thì cần xét nghiệm đợt hai.

  3. Phân cầu khuẩn.

  4. Pseudomonas aeruginosa: Nếu số lượng vi khuẩn (hoặc bào tử)> 2 thì loại bỏ.

  5. Các bào tử của vi khuẩn kỵ khí khử sunfit.