Belvedere Hot Pomegranate Martini

Prep Time:

15 Minutes

Cook Time:

15 Minutes

Serves:

1 Servings

Level:

Intermediate

About the Recipe

Ướp hạt và ớt trong ly Boston với xi-rô đơn giản. Thêm các thành phần còn lại và lắc với đá viên. Cho vào ly rượu martini, trang trí với lát cam và cánh hoa hồng hồng.

Ingredients