Blueberry Passion Mojito

Prep Time:

15 Minutes

Cook Time:

15 Minutes

Serves:

1 Servings

Level:

Beginner

About the Recipe

Ướp lá bạc hà trong ly Collins cho đến khi tinh chất tiết ra. Đổ đầy đá vào ly. Thêm ba thành phần tiếp theo. Đổ chúng vào bình lắc và đổ lại vào ly. Lên trên với soda. Thêm 2 ống hút mỏng và trang trí với lá bạc hà.

Ingredients