top of page

Chính sách bảo mật

Phát Anh Tiến cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn và phát triển công nghệ giúp bạn có trải nghiệm trực tuyến mạnh mẽ và an toàn nhất. Tuyên bố về Quyền riêng tư này áp dụng cho trang web Phát Anh Tiến và điều chỉnh việc thu thập và sử dụng dữ liệu. Bằng cách sử dụng trang web Phát Anh Tiến, bạn đồng ý với các thực hành thu thập và sử dụng dữ liệu được mô tả trong tuyên bố này.


Phát Anh Tiến thu thập thông tin nhận dạng cá nhân của bạn, chẳng hạn như địa chỉ email, tên, địa chỉ nhà hoặc nơi làm việc hoặc số điện thoại. Phát Anh Tiến cũng thu thập thông tin dân số ẩn danh, không đặc thù cho bạn, chẳng hạn như mã số ZIP, tuổi, giới tính, sở thích, sở thích và mục yêu thích.


Ngoài ra, thông tin về phần cứng và phần mềm máy tính của bạn sẽ được Phát Anh Tiến tự động thu thập. Thông tin này có thể bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt, tên miền, thời gian truy cập và địa chỉ trang web tham khảo. Phát Anh Tiến sử dụng thông tin này để vận hành dịch vụ, duy trì chất lượng dịch vụ và cung cấp thống kê tổng quan về việc sử dụng trang web Phát Anh Tiến.


Vui lòng lưu ý rằng nếu bạn tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân hoặc dữ liệu nhạy cảm cá nhân trực tiếp thông qua các bảng tin công cộng của Phát Anh Tiến, thông tin này có thể được thu thập và sử dụng bởi người khác. Lưu ý: Phát Anh Tiến không đọc bất kỳ thông tin trực tuyến riêng tư nào của bạn.


Phát Anh Tiến khuyến khích bạn xem xét các tuyên bố về quyền riêng tư của các trang web mà bạn lựa chọn liên kết từ Phát Anh Tiến để bạn có thể hiểu cách các trang web đó thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin của bạn. Phát Anh Tiến không chịu trách nhiệm về các tuyên bố về quyền riêng tư hoặc nội dung khác trên các trang web bên ngoài Phát Anh Tiến và gia đình các trang web của Phát Anh Tiến.


Phát Anh Tiến sử dụng thông tin cá nhân của bạn để vận hành trang web Phát Anh Tiến và cung cấp các dịch vụ mà bạn đã yêu cầu. Phát Anh Tiến cũng sử dụng thông tin cá nhân của bạn để thông báo cho bạn về các sản phẩm hoặc dịch vụ khác có sẵn từ Phát Anh Tiến và các công ty liên kết của nó. Phát Anh Tiến cũng có thể liên lạc với bạn thông qua các cuộc khảo sát để tiến hành nghiên cứu về ý kiến của bạn về các dịch vụ hiện tại hoặc về các dịch vụ mới có thể được cung cấp.

Phát Anh Tiến không bán, cho thuê hoặc cho phép bên thứ ba thuê danh sách khách hàng của mình. Phát Anh Tiến có thể liên hệ với bạn thay mặt cho các đối tác kinh doanh bên ngoài về một sản phẩm cụ thể có thể thu hút bạn. Trong những trường hợp đó, thông tin cá nhân đặc biệt duy nhất của bạn (địa chỉ email, tên, địa chỉ nhà hoặc số điện thoại) không được chuyển cho bên thứ ba. Ngoài ra, Phát Anh Tiến có thể chia sẻ dữ liệu với các đối tác đáng tin cậy để giúp chúng tôi thực hiện phân tích thống kê, gửi email hoặc thư từ, cung cấp hỗ trợ khách hàng hoặc sắp xếp giao hàng. Tất cả các bên thứ ba đều bị cấm sử dụng thông tin cá nhân của bạn trừ khi cung cấp các dịch vụ này cho Phát Anh Tiến và họ được yêu cầu bảo mật thông tin của bạn.


Phát Anh Tiến không sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân nhạy cảm của bạn, chẳng hạn như chủng tộc, tôn giáo hoặc chính trị, nếu không có sự đồng ý rõ ràng của bạn.

Phát Anh Tiến theo dõi các trang web và trang mà khách hàng của chúng tôi truy cập trong Phát Anh Tiến, nhằm xác định các dịch vụ Phát Anh Tiến phổ biến nhất. Dữ liệu này được sử dụng để cung cấp nội dung và quảng cáo tùy chỉnh trong Phát Anh Tiến cho các khách hàng cho thấy họ quan tâm đến một chủ đề cụ thể.


Các trang web của Phát Anh Tiến sẽ tiết lộ thông tin cá nhân của bạn, mà không cần thông báo trước, chỉ nếu cần thiết để làm như vậy theo pháp luật hoặc vì tin tưởng tốt là hành động đó là cần thiết để:

(a) tuân thủ pháp luật hoặc tuân thủ quy trình pháp lý được yêu cầu bởi Phát Anh Tiến hoặc trang web;

(b) bảo vệ và bảo vệ quyền lợi hoặc tài sản của Phát Anh Tiến; và,

(c) hành động trong trường hợp khẩn cấp để bảo vệ sự an toàn cá nhân của người dùng của Phát Anh Tiến hoặc công chúng.


SỬ DỤNG COOKIE

Trang web của Phát Anh Tiến sử dụng "cookie" để giúp bạn cá nhân hóa trải nghiệm trực tuyến của mình. Cookie là một tệp văn bản được đặt trên đĩa cứng của bạn bởi một máy chủ trang web. Cookie không thể được sử dụng để chạy các chương trình hoặc gửi virus đến máy tính của bạn. Cookie được gán duy nhất cho bạn và chỉ có thể được đọc bởi một máy chủ web trong miền đã phát hành cookie đó cho bạn.

Một trong những mục đích chính của cookie là cung cấp tính năng tiện lợi để tiết kiệm thời gian cho bạn. Mục đích của cookie là thông báo cho máy chủ Web rằng bạn đã quay lại một trang cụ thể. Ví dụ, nếu bạn cá nhân hóa các trang của Phát Anh Tiến hoặc đăng ký với trang web hoặc dịch vụ của Phát Anh Tiến, cookie giúp Phát Anh Tiến ghi nhớ thông tin cụ thể của bạn trong các lần truy cập sau. Điều này giúp đơn giản hóa quá trình ghi lại thông tin cá nhân của bạn, chẳng hạn như địa chỉ thanh toán, địa chỉ giao hàng, v.v. Khi bạn quay lại cùng một trang web của Phát Anh Tiến, thông tin mà bạn cung cấp trước đó có thể được lấy lại, giúp bạn dễ dàng sử dụng các tính năng của Phát Anh Tiến mà bạn đã tùy chỉnh.

Bạn có khả năng chấp nhận hoặc từ chối cookie. Hầu hết các trình duyệt Web tự động chấp nhận cookie, nhưng bạn có thể thay đổi cài đặt trình duyệt của mình để từ chối cookie nếu bạn muốn. Nếu bạn chọn từ chối cookie, bạn có thể không thể trải nghiệm đầy đủ các tính năng tương tác của các dịch vụ hoặc trang web của Phát Anh Tiến mà bạn truy cập.


BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN

Phát Anh Tiến bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ trái phép. Phát Anh Tiến bảo vệ thông tin cụ thể về cá nhân mà bạn cung cấp trên các máy chủ máy tính trong môi trường được kiểm soát, an toàn, được bảo vệ khỏi truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ trái phép. Khi thông tin cá nhân (chẳng hạn như số thẻ tín dụng) được truyền đến các trang web khác, nó được bảo vệ thông qua việc sử dụng mã hóa, chẳng hạn như giao thức Secure Socket Layer (SSL).


THAY ĐỔI TRONG TUYÊN BỐ BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN NÀY

Phát Anh Tiến sẽ định kỳ cập nhật Tuyên bố Bảo vệ thông tin cá nhân này để phản ánh ý kiến của công ty và khách hàng. Phát Anh Tiến khuyến khích bạn đánh giá lại Tuyên bố này định kỳ để biết được Phát Anh Tiến đang bảo vệ thông tin của bạn như thế nào.


THÔNG TIN LIÊN HỆ

Phát Anh Tiến hoan nghênh những ý kiến của bạn liên quan đến Tuyên bố Bảo vệ thông tin cá nhân này. Nếu bạn tin rằng Phát Anh Tiến không tuân thủ Tuyên bố này, xin vui lòng liên hệ với Phát Anh Tiến. Chúng tôi sẽ nỗ lực hợp lý để xác định và khắc phục vấn đề.

bottom of page
DMCA.com Protection Status