top of page

Tuyên bố trợ năng

Đây là một tuyên bố về khả năng truy cập từ CÔNG TY TNHH SX TM DV PHÁT ANH TIẾN.

Các biện pháp hỗ trợ khả năng truy cập


CÔNG TY TNHH SX TM DV PHÁT ANH TIẾN thực hiện các biện pháp sau để đảm bảo tính khả dụng của Phát Anh Tiến:

  • Bao gồm khả năng truy cập trong các chính sách nội bộ của chúng tôi.

  • Tích hợp khả năng truy cập vào các thực hành mua sắm của chúng tôi.


Trạng thái tuân thủ

Hướng dẫn Khả năng truy cập Nội dung Web (WCAG) xác định yêu cầu cho các nhà thiết kế và nhà phát triển để cải thiện khả năng truy cập cho người khuyết tật. Nó xác định ba cấp độ tuân thủ: Cấp độ A, Cấp độ AA và Cấp độ AAA. Phát Anh Tiến tuân thủ đầy đủ với WCAG 2.1 cấp độ AA. Tuân thủ đầy đủ có nghĩa là nội dung hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn khả năng truy cập mà không có bất kỳ ngoại lệ nào.


Phản hồi

Chúng tôi rất hoan nghênh phản hồi của quý khách về khả năng truy cập của Phát Anh Tiến. Vui lòng cho chúng tôi biết nếu quý khách gặp khó khăn về khả năng truy cập trên Phát Anh Tiến:

Chúng tôi cố gắng phản hồi phản hồi trong vòng 2 ngày làm việc.


Thông số kỹ thuật

Khả năng truy cập của Phát Anh Tiến dựa trên các công nghệ sau để hoạt động với tổ hợp trình duyệt web và bất kỳ công nghệ hỗ trợ hoặc plugin được cài đặt trên máy tính của quý khách:

HTML

WAI-ARIA

CSS

JavaScript

Những công nghệ này phụ thuộc vào việc tuân thủ các tiêu chuẩn khả năng truy cập được sử dụng.


bottom of page
DMCA.com Protection Status