Hoa bia

Hứa Ngọc Oanh

Đá uống bia

Hoa bia được thêm vào trong quá trình sản xuất bia và / hoặc quá trình lên men để tạo vị đắng, tạo hương vị và ổn định bia.